Khi chúng ta không cùng chung đường thì đừng có lại gần, thanh niên không xin được số một cước đạp 2 cô gái bay ngay vào vỉa hè?

Hành động của thanh niên khiến CĐM phẫn nộ khi ra sức thẳng chân đạp 2 cô gái vào vỉa hè

Một cước đạp em luôn

Clip: thanh niên không xin được số một cước đạp 2 cô gái bay ngay vào vỉa hè?


Một đạp dứt khoát

2 em bay luôn vào vỉa hè

May 2 em nó k ngã, và cũng may cho hai bác đi bộ đang sang đường, thanh niên không hiểu nghĩ gì mà đạp 2 cô gái bay thằng vào vỉa hè rất may là cú đạp khá nhẹ nên 2 cô gái có thể xử lí được, cũng rất may cho 2 người đi bộ ngay đó không bị làm sao cả

 


Source : quiznhe.com